Nyheter

Modern teknik sparar 100 000 liter bränsle om året 

 

kungso2Fiskefartyget Kungsö byggdes 1988 för torskfiske i Östersjön.
Enligt dåtidens normer monterades en Cat 3508 på 900 hk och en Cat 3304 genset

Kostnad för bränsle och underhåll utgjorde vid denna tidpunkt en betydligt lägre andel av intjänat värde jämfört med i dag.
Höga effektmarginaler ansågs vara god standard trots att motorerna ofta fick verka mot för låga effektuttag med dålig verkningsgrad som följd.
Medelförbrukning per driftstimme var under 25 år 85 liter diesel, detta inkluderar både huvudmotor och genset.

Moderniseringen på Simrishamns Varv gjordes med ny propelleranläggning från Hundested och tillhörande propellerdysa på 1,9 meter, ny växel med högre reduktion och Volvo Penta D16 och tillhörande genset D7 har medelförbrukningen sjunkit till 47 liter/timmehundestedt
Fartyget är i drift upp till 3000 timmar/år beroende på fiskeinsatsen vilket ger en årlig besparing på mer än 100 000 liter. Med dagens bränslepriser där fartygsdiesel kostar ca 7 kronor litern blir besparingen avseende både ekonomi och miljöpåverkan av monumentala mått sett ur fartygets storlek

Hade fartyget 1988 utrustats med samma drivlina som vi använder idag hade besparingen under de senaste 25 åren varit ca 2,850,000 liter, vilket motsvarar strax under 20 MSEK i dagens penningvärde.
Huvuddelen av besparingen ligger på en förbättrad propelleranläggning men även motorerna har en betydelsefull del i besparingarna.