Nyheter

farjavarv anders_sven_440x200

Trafikverket säljer Tenö varv 

Trafikverket har sålt Tenö varv i Vaxholm till ett konsortium bestående av Simrishamns Varv AB och Uudenkaupungin Työvene OY, Finland. Övertagandet av verksamheten gäller från och med den 1 april 2013.

De nya ägarna kommer att fortsätta att driva och utveckla varvet med målet att även i framtiden erbjuda kvalificerade underhållstjänster inom det maritima området.

Frågan om försäljning av Trafikverkets varv har utretts och förhandlats under ett par års tid. Den viktigaste utgångspunkten har varit att säkerställa tillräckligt bra och prisvärda leveranser av underhåll till de sextiosex vägfärjor, som ingår i Trafikverkets fartygsflotta.

Regeringens ägarpolicy innebär att om det finns en fungerande privat marknad ska inte statliga myndigheter erbjuda likvärdiga tjänster. Nuvarande överenskommelse om försäljning är en logisk följd av denna policy, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

En ny ägare har stora möjligheter att driva och utveckla verksamheten vid varvet samt kan på ett bättre sätt erbjuda arbete och intressanta arbetsuppgifter i framtiden.

De anställda i varvsverksamheten kommer att erbjudas möjlighet till övergång till den nya ägaren, säger Anders Werner, chef för Trafikverkets färjerederi som hittills har varit varvens organisatoriska hemvist.

 

På bilden ses Trafikverkets rederichef Anders Werner och Sven Johansson, vd Simrishamns varv.

Mer information finns på Trafikverkets hemsida

Länk till Tenö varvs hemsida