Nyheter

 

PRESSRELEASE

Imatech Marin & Industri expanderar

 

Imatech Marin & Industri AB har sedan 2013 försäljningsansvaret för Volvo Pentas produkter på den svenska marknaden och kommer från den 1 september 2018, genom ett norskt dotterbolag, att utvidga sin affär till att omfatta även Norge inom segmenten Marin Fritid och Marin Kommersiellt.

För att säkerställa att Imatech Sveriges organisation fortsatt har 100 % fokus på den svenska marknaden kommer en separat organisation att byggas upp i Norge för att serva den norska marknaden. 

-”Vi är glada och stolta att få möjligheten att ta ansvar för den norska marina marknaden där vi i nära samarbete med Volvo Pentas auktoriserade återförsäljare kommer att utveckla och effektivisera arbetet för att ge våra kunder bästa service. Som exempel kan nämnas centrallager för hög leveranssäkerhet, utvecklat IT-stöd samt teknisk support och kompetensutveckling”, säger Adam Hamilton, VD Imatech Marin & Industri AB.

 

 

 

Vid eventuella frågor vänligen kontakta

Adam Hamilton
VD, Imatech Marin & Industri AB
+46 31 388 10 01


Hans Krondahl
Styrelseordförande, Imatech Marin & Industri AB
+46 701 83 99 00

 

 

7 februari, 2018