IMG leverar motorer till fartygspumpning av cement

Industri & Maringruppen Sverige AB levererar motorer till 4 + 4 aggregat för pumpning av cement från fartyg åt ett svenskt företag specialiserade på området.
Paketet som byggs samman som ett nyckelfärdigt koncept av Simrishamns Varv AB består av Volvo Penta D16MH med Centa koppling och en stor Aerzen
kompressor levererad av kund.
Vi har beräknat och byggt specialramar där vi riktar upp och monterar utrustningen. Ram med aggregat lyfts ombord och monteras i fartyg på varvet i Indonesien.

cementpump