Volvo Penta IMO III

En robust och effektiv lösning

Konstruerad för tuffa, marina miljöer.

1 januari 2021 trädde nya krav i kraft gällande minskade utsläpp av kväveoxider (NOx). Volvo Pentas IMO III-motorprogram är utrustat med SCR-teknik (selektiv katalysatorreduktion), som säkerställer en hög motoreffekt och effektivitet samtidigt som utsläppen av kväveoxid minskar med upp till 75 %.

Motorprogram

D8, tillgänglig för:

  • Inombordsmotorer
  • Generatoraggregat
  • Hjälputrustning

D13, tillgänglig för:

  • Inombordsmotorer
  • Generatoraggregat
  • Hjälputrustning
  • IPS

D16, tillgänglig för:

  • Inombordsmotorer
  • Generatoraggregat
  • Hjälputrustning

Hur funkar SCR-tekniken?

Diesel Exhaust Fluid (DEF) tillförs i avgaserna och gaserna blandas inuti SCR-enheten. Ammoniakinnehållet i DEF/urean omvandlar sedan kväveoxiderna till kväve och vattenånga! 32-procentig eller 40-procentig urea kan användas i systemet.

Vill du veta mer?

Återförsäljare
Du hittar din närmsta, auktoriserade Volvo Penta återförsäljare för området Yrkessjöfart via länken nedan.

Specifikationer
Hos Volvo Penta återfinns fullständigt motorprogram med specifikationer och mer information om IMO III.

Volvo Penta Product Reveal

Webbsändning med strategi, framtid och hållbarhet i fokus

Onsdag 18 november gick Volvo Pentas första globala livesändning av stapeln.

Sändningen fokuserade på segmentet Marin Kommersiellt och bjöd på information om spännande projekt, framtidsvisioner och framför allt – produktnyheter! Vad sägs om bland annat uppgraderade D16-motorer och Easy Connect för yrkessjöfart?

Kika på webbsändningen nedan samt läs mer om produkterna här!

Volvo Penta Product Reveal 2020

Här hittar du Volvo Pentas auktoriserade återförsäljare inom segmentet Marin Kommersiellt i Sverige.

Mighty Jobs i Tromsø

350 kilometer ovanför polcirkeln i nya Mighty Jobs

Äntligen har succéserien Mighty Jobs tagit sig till segmentet Marin Kommersiellt! I premiäravsnittet hittar vi Lacey Rose hos Buksér og Berging, som huserar 350 kilometer ovanför polcirkeln i vackra Tromsø. 

Avsnittet kretsar kring lotsbåten Kewatec Pilot 1820 och skepparen Knut Charles Olsen. Hans uppdrag innefattar att transportera lotsar till och från fartyg. Lotsen klättrar sedermera ombord på fartyget och står till tjänst med navigering, manövrering och expertkunskap kring farlederna runt Tromsø – för att säkerställa att de tar sig till och från hamnen på ett säkert sätt.

Rätt plats vid rätt tidpunkt
För vår huvudrollsinnehavare Knuts del är det viktigt att vara på exakt rätt plats vid exakt rätt tidpunkt. Arbetet ska utföras även om väderförhållandena är extrema, vilket kräver både mod, skicklighet och högpresterande utrustning för att lyckas!

Volvo Penta IPS 900
Lotsbåten är utrustad med Volvo Penta IPS 900. IPS är ett komplett och integrerat framdrivningssystem med framåtriktade, dubbla motroterande propellrar med individuellt reglerbara drev under skrovet. Systemet genererar en mycket god manövrerbarhet och snabb acceleration, vilket är av yttersta vikt för att klara krävande uppdrag till havs.

Sedan IPS 900 installerades är dessutom ljudnivåerna lägre och bränslekonsumtionen har minskat till runt 30 %.

Se Mighty Jobs-avsnittet nedan!

Volvo Penta Mighty Jobs

Öregrund Marine Service

Ny återförsäljare inom Marin Kommersiellt

Varmt välkomma till Volvo Pentas återförsäljarnätverk, Öregrund Marine Service!

Företaget är verksamma på Öregrundsvarvet som ligger i Roslagens pärla, Öregrund – 16 mil norr om Stockholm landvägen eller 90 nautiska mil sjövägen. Företaget erbjuder tjänster för både fritids- och yrkessjöfart. Inom fritidssjöfart gäller det framförallt nyproduktion av aluminiumbåtar av märket Viggo och vinterförvaring av större fritidsbåtar inomhus. 

Ombyggnationer och reparationer

Det mest förekommande arbetet för Öregrund Marine Service när det kommer till yrkessjöfart är ombyggnationer, reparationer och underhåll på yrkes- och myndighetsfartyg. Båtar och fartyg upp till 90-ton hanteras smidigt med Sublift, och varvet har omfattande ytor inomhus där man kan jobba året runt utan påverkan av väder och vind.

Vid torrsättning av större fartyg upp till 50 meters längd har företaget verkligen nytta av Öregrundsdockan, ostkustens enda inomhustorrdocka. 

”Vi ser fram emot att kunna erbjuda Volvo Pentas moderna motorprogram till våra kunder inom kommersiell sjöfart. Vi tror att efterfrågan på nya motorer kommer vara god framöver tack vare ökade miljökrav på yrkes- och myndighetsfartyg.” 

Erik Wickgren, COO på Öregrund Marine Service

Vad innebär egentligen auktoriserad service?

Att vara auktoriserad återförsäljare är en kvalitetsstämpel

Högt ställda krav för auktorisation säkerställer kvaliteten i vårt återförsäljarnätverk.

Volvo Penta ställer höga krav på de som är auktoriserade återförsäljare. Vi på Imatech ser till att återförsäljare kontinuerligt får den utbildning och uppdatering som behövs för att leverera en hög kvalitet hela vägen ut till slutanvändaren. Vi vill att du som kund skall veta vad som väntar dig när du anlitar en auktoriserad serviceverkstad för att hjälpa dig med din produkt. Därför listas nedan några av fördelarna med auktoriserad service.

Serienummersök
Vid service hos en auktoriserad verkstad av din motor genomförs en kontroll i Volvo Pentas databas. Verkstaden får då besked om din motor och backslag eller drev berörs av servicekampanjer, uppgraderad mjukvara, produktförbättringar och förändrade servicerekommendationer.

Senaste mjukvaran
I din Volvo Penta drivlina finns en mängd datorer som styr allt från bränsleinsprutningen till växlingen. Mjukvaran uppdateras ständigt för att optimera drivlinans funktioner – och din körupplevelse. När du servar din motor hos en auktoriserad verkstad ingår senaste mjukvaran utan kostnad.

Serviceprotokoll
När du låter en auktoriserad Volvo Penta verkstad sköta servicen av din Volvo Penta motor kan du vara säker på att serviceteknikern är utbildad på och har tillgång till senaste serviceschema för din motor.

Volvo Penta originaldelar
Din Volvo Penta motor är tillverkad av inte mindre än 2 000 högkvalitativa delar som alla är beroende av och anpassade för varandra. Skulle någon del behöva bytas är det därför en självklarhet för oss att sätta dit en likadan som satt där från början. Det garanterar motorns funktion och säkerhet och är det enda som används av en auktoriserad Volvo Penta verkstad.

Två års garanti
Genom att låta en auktoriserad Volvo Penta verkstad ta hand om din motor garanteras att serviceprotokollet följs och att arbetet blir fackmannamässigt utfört. Du får alltid två års garanti på de originaldelar som använts för utförda arbeten av din auktoriserad Volvo Penta verkstad, för att du skall känna dig trygg med din Volvo Penta service.

Volvo Penta Action Service
Som extra trygghet har du som Volvo Penta kund alltid tillgång till Volvo Penta Action Service. Genom Volvo Penta Action Service kan du snabbt få hjälp. Oavsett var du befinner dig är hjälpen ett samtal bort. En operatör kommer att hjälpa dig, 24 timmar om dygnet, alla dagar på året. För nordiska språk är telefonnumret +32 9 255 69 67.

Öka livslängden på din motor med förlängt skydd

Förlängt skydd för marint kommersiella applikationer

Öka drifttimmarna och få fler år med fullt förlängt skydd, även kallat Volvo Penta Extended Coverage.

Med förlängt skydd maximerar du drifttiden och minimerar risken för oförutsedda reparationskostnader. Skyddet kan omfatta hela motorn eller enbart dess huvudkomponenter i upp till fem år eller 10 000 drifttimmar (det intervall som uppstår först). Volvo Penta erbjuder ett skräddarsytt skyddsprogram som sträcker sig över standardgarantin för marint kommersiella applikationer, detta ger operatören större förutsägbarhet och trygghet i sitt ägande. Förlängt skydd går att teckna i samband med att motorn beställs, eller inom tre månader efter driftsättning.

Fördelarna med ett förlängt skydd är att användaren har samma heltäckande skydd som standardgarantin täcker; under det första driftåret upp till ytterligare fyra år. Det täcker reparationer och byte av felaktiga delar, så dessa fel inte beror på normalt driftsslitage.

Skyddet är tillgängligt över hela världen för samtliga Volvo Penta dieselmotorer som är klassade för kommersiellt bruk. För att det skall gälla förutsätts att applikationen erhåller regelbunden service och underhåll enligt gällande serviceschema, samt att användaren kan uppvisa en fullständig driftsättningsrapport för aktivering av skyddet.

För att läsa mer om Volvo Penta Extended Coverage, följ länken här.

Elsnabben

Elsnabben elektrifierad färja 2020

Älvsnabben blir Elsnabben

Göteborgs kollektivtrafik kompletteras med en helt eldriven färjelinje kallad Elsnabben i slutet av 2020.

Under en presskonferens på Båtmässan i Göteborg 2019 avslöjade Volvo Penta att de ansluter sig till projektet Electricity. Projektet är ett samarbete där industri, forskning och samhälle utvecklar och testar lösningar för morgondagens elektrifierade transporter.

För Volvo Pentas del innebär intåget i Electricity att ta sig an en elektrifiering av färjetrafiken. Färjan ”Älvsnabben 4”, som korsar Göta älv, får eldrift och döps således om till ”Elsnabben.” Detta sker i samarbete med Västtrafik vars mål är att ha reducerat koldioxidutsläppen med hela 90 % till år 2035.

Laddning av batterier sker nattetid, med stödladdning på dagen. Utvärdering ska ske under 2019 – 2020, men det nuvarande målet innefattar att färjan ska vara igång redan i slutet av 2020.