Information till partners

Imatech upphör med sin verksamhet 31 december 2023.

Volvo Penta har beslutat att förändra sin återförsäljarstruktur i Sverige och Norge den 1 januari 2024. Detta medför att det tyvärr inte längre finns förutsättningar att driva bolagen Imatech Marin & Industri AB samt Imatech Marin AS.

Bolagen kommer därför att upphöra med försäljning den 31 december 2023. Imatech har fortsatt ett ansvar att driva affären i respektive land som VPC fram till och med 31 december, och kvarvarande inneliggande order kommer att levereras fram till den 31 december 2024.

Frågor hänvisas vänligen till vår VD Henrik Gustavsson.