Kategori: Marin Kommersiellt

Komplett fremdriftsløsning

Din nye fremdriftløsning for morgendagen

Volvo Penta, KGK og West Mekan presenterer en komplett fremdriftsløsning både for konvensjonelle og hybride anlegg basert på siste motorteknologi fra Volvo Penta (210Hk – 800Hk) med et svært kompakt og fleksibelt IMOIII anlegg. Girteknologi fra ZF – Supershift® for myk sjalting og propellanlegg fra West Mekan som møter behovet til både vribare og faste anlegg.

Løsningen er i første rekke tenkt å inneholde følgende:

  • Volvo Penta D8 og D13
  • ZF transmisjoner og kontrollsystem
  • West Mekan propellanlegg dimensjonert og tilpasset FPP og CPP systemer  

Avbildet løsning under er basert på følgende:

  • D13 IMOIII
  • ZFW350
  • CPP propellersystem

Henvend deg til din nærmeste kommersielle Volvo Penta forhandler for mer informasjon.
Du finner komplett liste her.

Utvidet beskyttelse

Øk driftstimene og få flere år med utvidet beskyttelse

Med utvidet beskyttelse maksimerer du driftstiden og minimerer risikoen for utforutsette reperasjonskostander.

Utvidet beskyttelse kan omfatte hele motoren eller kun hovedkomponentene i opp til fem år eller 10 000 driftstimer (det intervallet som oppstår først). Volvo Penta tilbyr et skreddersydd beskyttelsesprogram som strekker seg over standardgarantien for marint kommersielle installasjoner. Dette gir operatøren større forutsigbarhet og trygghet i sitt eierskap. Utvidet beskyttelse kan du tegne i forbindelse med at motoren bestilles eller innen tre måneder etter idriftsetting.

Fordelene med utvidet beskyttelse er at brukeren har samme heldekkende beskyttelse som dekkes av standardgarantien; under det første driftsåret opp til ytterlige fire år. Det dekker reparasjon og bytte av feilaktige deler –  med unntak av normal driftslitasje.

Beskyttelsen er tilgjengelig over hele verden for samtlige Volvo Penta dieselmotorer som er klasset som kommersielt bruk. Beskyttelsen gjelder forutsatt at installasjonen mottar regelbunden service og vedlikehold i henhold til gjeldende serviceskjema samt at brukeren kan vise opp en fullstendig drivtserstattningsrapport for aktivering av beskyttelsen.

Les mer om Volvo Pentas utvidet beskyttelse her