IMATECH VARSLER OM FORVEKSLINGSFARE

Imatech Marin AS har blitt kjent med at et annet foretak opererer på det norske markedet under et foretaksnavn og logo som ligger svært nært vårt eget. Denne aktøren tilbyr deler og tilbehør ment for produkter fra Volvo Penta.

Vi vil gjøre våre kunder oppmerksomme på at det er mulighet for å forveksle de to foretakene, og at vi ikke har noen relasjon til det andre foretaket.  

Vi i Imatech Marin selger kun originale produkter fra Volvo Penta av høy kvalitet. Ved kjøp av våre produkter har dere som kunder og deres sluttkunder alltid sikkerhet for at dere er omfattet av Volvo Pentas garantiordninger og serviceapparat.