Komplett fremdriftsløsning

Din nye fremdriftløsning for morgendagen

Volvo Penta, KGK og West Mekan presenterer en komplett fremdriftsløsning både for konvensjonelle og hybride anlegg basert på siste motorteknologi fra Volvo Penta (210Hk – 800Hk) med et svært kompakt og fleksibelt IMOIII anlegg. Girteknologi fra ZF – Supershift® for myk sjalting og propellanlegg fra West Mekan som møter behovet til både vribare og faste anlegg.

Løsningen er i første rekke tenkt å inneholde følgende:

  • Volvo Penta D8 og D13
  • ZF transmisjoner og kontrollsystem
  • West Mekan propellanlegg dimensjonert og tilpasset FPP og CPP systemer  

Avbildet løsning under er basert på følgende:

  • D13 IMOIII
  • ZFW350
  • CPP propellersystem

Henvend deg til din nærmeste kommersielle Volvo Penta forhandler for mer informasjon.
Du finner komplett liste her.