Våre verdier

Vi er Imatech.

INITIATIV| Vi tar tak og hjelper hverandre – derfor ligger i forkant.

MOTIVASJON| Gjennom positivitet og trivsel når vi felles mål.

ANSVAR | Vi gjør det vi sier.

TRYGGHET | Vi står for langsiktighet, kvalitet og ærlighet i samspill med andre.

ENGASJEMENT | Vårt engasjement i eget og andres arbeid skaper fremgang.

COMPETENCE | Gjennom kunnskapsdeling og erfaring utvikler vi oss hver dag.

HJERTE | Vi viser respekt og gir det vi selv vil ha tilbake.