Utvidet beskyttelse

Øk driftstimene og få flere år med utvidet beskyttelse

Med utvidet beskyttelse maksimerer du driftstiden og minimerer risikoen for utforutsette reperasjonskostander.

Utvidet beskyttelse kan omfatte hele motoren eller kun hovedkomponentene i opp til fem år eller 10 000 driftstimer (det intervallet som oppstår først). Volvo Penta tilbyr et skreddersydd beskyttelsesprogram som strekker seg over standardgarantien for marint kommersielle installasjoner. Dette gir operatøren større forutsigbarhet og trygghet i sitt eierskap. Utvidet beskyttelse kan du tegne i forbindelse med at motoren bestilles eller innen tre måneder etter idriftsetting.

Fordelene med utvidet beskyttelse er at brukeren har samme heldekkende beskyttelse som dekkes av standardgarantien; under det første driftsåret opp til ytterlige fire år. Det dekker reparasjon og bytte av feilaktige deler –  med unntak av normal driftslitasje.

Beskyttelsen er tilgjengelig over hele verden for samtlige Volvo Penta dieselmotorer som er klasset som kommersielt bruk. Beskyttelsen gjelder forutsatt at installasjonen mottar regelbunden service og vedlikehold i henhold til gjeldende serviceskjema samt at brukeren kan vise opp en fullstendig drivtserstattningsrapport for aktivering av beskyttelsen.

Les mer om Volvo Pentas utvidet beskyttelse her