Volvo Penta Center

Imatech er Volvo Penta Center i Norge

Med faglig kompetanse og samarbeid leverer Imatech fleksible løsninger til rett tid.

Imatech Marin AS ble opprettet 1.september 2018 og er i dag Norges eneste Volvo Penta Center (VPC). Vårt oppdrag som VPC i Norge er at:

…vi som markedsselskap skal aktivt arbeide for å styrke, utvikle og utdanne Volvo Pentas autoriserte forhandlernettverk

…vi skal tilby Volvo Penta-produkter til forhandlere og OEM på en effektiv, fleksibel og profesjonell måte.

Vi oppfyller vårt oppdrag gjennom at vi i samtlige segmenter jobber proaktivt sammen med våre forhandlere for å realiseren vår og Volvo Penta sin visjon. Vi arbeider også aktivt for å utvikle forretningen og virksomheten til våre forhandlere.

Vi ønsker at hver enhet som representerer vårt varemerket i landet har en god forretningsmodell, er lønnsomme og møter de høye kravene som Volvo Penta har til sine autoriserte verksteder.

For å utvikle kompetansen i nettverket tilbyr vi kontinuerlig produktopplæring for teknikere som er ansatt hos forhandlerne.

Målet er at forhandlernettverket alltid skal være godt oppdatert og kompetente slik at vi er godt rustet for fremtidens teknologiske utfordringer.

Vår visjon er at alle sluttkunder og brukere skal se Volvo Penta som det eneste rette valget, enten det handler om industriapplikasjoner, fritidsbåter eller passasjerfartøy. Når en bruker behøver hjelp skal det være en selvfølge at de skal gå til et av våre autoriserte verksteder.

Med vår fleksibilitet, profesjonalitet og kunnskap vil vi bidra til et kompetent forhandlernettverk. De i sin tur skal sikkerhetsstille at samtlige sluttbrukere av produktene får en positiv og enhetlig opplevelse av Volvo Penta som varemerke og leverandør.