Öka livslängden på din motor med förlängt skydd

Förlängt skydd för marint kommersiella applikationer

Öka drifttimmarna och få fler år med fullt förlängt skydd, även kallat Volvo Penta Extended Coverage.

Med förlängt skydd maximerar du drifttiden och minimerar risken för oförutsedda reparationskostnader. Skyddet kan omfatta hela motorn eller enbart dess huvudkomponenter i upp till fem år eller 10 000 drifttimmar (det intervall som uppstår först). Volvo Penta erbjuder ett skräddarsytt skyddsprogram som sträcker sig över standardgarantin för marint kommersiella applikationer, detta ger operatören större förutsägbarhet och trygghet i sitt ägande. Förlängt skydd går att teckna i samband med att motorn beställs, eller inom tre månader efter driftsättning.

Fördelarna med ett förlängt skydd är att användaren har samma heltäckande skydd som standardgarantin täcker; under det första driftåret upp till ytterligare fyra år. Det täcker reparationer och byte av felaktiga delar, så dessa fel inte beror på normalt driftsslitage.

Skyddet är tillgängligt över hela världen för samtliga Volvo Penta dieselmotorer som är klassade för kommersiellt bruk. För att det skall gälla förutsätts att applikationen erhåller regelbunden service och underhåll enligt gällande serviceschema, samt att användaren kan uppvisa en fullständig driftsättningsrapport för aktivering av skyddet.

För att läsa mer om Volvo Penta Extended Coverage, följ länken här.