Värdegrund

Vi är Imatech.

Vår värdegrund är central i det vi gör.

INSPIRATION, IDÉER & INITIATIVRIKEDOM | Vi har ett öppet klimat där idéer får ta plats och initiativrikedom alltid
uppmuntras.

MOTIVATION & MERVÄRDE | Vi motiveras av att skapa goda relationer och mervärde för varandra och för våra kunder. Vi har kul på jobbet och finner motivation hos varandra.

ANSVAR | Vi tar ansvar för att uppfattas som professionella och vill vara en preferred partner för anställda, leverantörer och kunder.

TRYGGHET & TYDLIGHET | Imatech är ett företag med tydliga värderingar och vision. Vi står för stabilitet, trygghet, pålitlighet och kvalitet. Vi uppmuntrar samspel tillsammans med andra människor både internt och externt.

ENGAGEMANG | Varje individ spelar en viktig roll för företagets framgång. Vi är ödmjuka och engagerar oss i vårt eget och andras arbete.

COMPETENCE & CREATIVITY | Imatech vill vara en attraktiv arbetsgivare där varje individ har möjlighet att utveckla sin yrkeskompetens, sig själv och sitt personliga ledarskap.

HJÄRTA | Hjärtat spelar roll. Vi ser människan bakom arbetet och vi ger vad vi själva vill ha tillbaka. Vi vill känna oss respekterade, därför visar vi respekt för andra.

Känner du igen dig i vår värdegrund? Skicka en spontanansökan här!