Vi är Imatech

Företagsledning

VD

Nås via växeln, 031 388 10 00.

Försäljning

Nås via växeln, 031 388 10 00.

Teknisk Support

Nås via växeln, 031 388 10 00.

Reservdelar & Logistik

Nås via slingan, 031 388 10 80.

Ekonomi & Administration

Nås via växeln, 031- 388 10 00.

Strategi, Kommunikation & Marknad

Nås via växeln, 031-388 10 00.

Vill du bli en del av Imatech? Du hittar våra lediga tjänster här.