Volvo Penta Center

Imatech är Volvo Penta Center i Sverige

Sedan Imatech Marin & Industri AB startades 2013 har uppdraget som Volvo Penta Center i Sverige vilat på två pelare:

… att som marknadsbolag aktivt arbeta för att stärka, utveckla och utbilda Volvo Pentas auktoriserade återförsäljarnätverk, samt att

… tillhandahålla Volvo Penta produkter till återförsäljare och OEM på ett effektivt, flexibelt och professionellt sätt.

Vi uppfyller vårt uppdrag genom att i samtliga segment arbeta proaktivt tillsammans med våra återförsäljare för att realisera vår och Volvo Pentas vision.

Vi arbetar aktivt för att utveckla våra återförsäljares affär och verksamheter så att varje enhet som representerar varumärket i landet har en bra affärsmodell, är lönsam och väl motsvarar de högt ställda krav som Volvo Penta har på sina auktoriserade verkstäder.

Målet är att säkerställa ett väl uppdaterat och kompetent service- och återförsäljarnätverk inom alla affärsområden som är rustade för framtidens teknologiska utmaningar.

För att utveckla kompetensen inom nätverket tillhandahåller vi kontinuerligt produktutbildningar för tekniker anställda hos återförsäljare. Målet är att säkerställa ett väl uppdaterat och kompetent service- och återförsäljarnätverk inom alla affärsområden som är rustade för framtidens teknologiska utmaningar.

Imatech representerar också logistik i världsklass. På vårt huvudkontor i Göteborg finns vårt sofistikerade lager av reservdelar som är det största VPC-lagret inom Volvo Penta-världen. Vi har därför blivit experter på att hantera stora flöden av order med hög nivå på produktsupport.

Vår vision är att varje slutkund- och användare skall se Volvo Penta som det enda rätta valet, vare sig det gäller industriapplikationer, fritidsbåtar eller passagerarfartyg. När en användare behöver hjälp skall det också anses vara en självklarhet att besöka en auktoriserad återförsäljare.

Vi vill med vår flexibilitet, professionalitet och kunskap bidra till ett kompetent återförsäljarnätverk som i sin tur säkerställer att samtliga slutanvändare av produkterna får en positiv och enhetlig upplevelse av Volvo Penta som varumärke och leverantör.

Sedan september 2018 har Imatech även fått det fina förtroendet att ta över ansvaret som Volvo Penta Center på den norska marknaden genom Imatech Marin AS.