Volvo Penta IMO III

En robust och effektiv lösning

Konstruerad för tuffa, marina miljöer.

1 januari 2021 trädde nya krav i kraft gällande minskade utsläpp av kväveoxider (NOx). Volvo Pentas IMO III-motorprogram är utrustat med SCR-teknik (selektiv katalysatorreduktion), som säkerställer en hög motoreffekt och effektivitet samtidigt som utsläppen av kväveoxid minskar med upp till 75 %.

Motorprogram

D8, tillgänglig för:

  • Inombordsmotorer
  • Generatoraggregat
  • Hjälputrustning

D13, tillgänglig för:

  • Inombordsmotorer
  • Generatoraggregat
  • Hjälputrustning
  • IPS

D16, tillgänglig för:

  • Inombordsmotorer
  • Generatoraggregat
  • Hjälputrustning

Hur funkar SCR-tekniken?

Diesel Exhaust Fluid (DEF) tillförs i avgaserna och gaserna blandas inuti SCR-enheten. Ammoniakinnehållet i DEF/urean omvandlar sedan kväveoxiderna till kväve och vattenånga! 32-procentig eller 40-procentig urea kan användas i systemet.

Vill du veta mer?

Återförsäljare
Du hittar din närmsta, auktoriserade Volvo Penta återförsäljare för området Yrkessjöfart via länken nedan.

Specifikationer
Hos Volvo Penta återfinns fullständigt motorprogram med specifikationer och mer information om IMO III.